+421 911 235 200 info@nn-bau.eu

Zásady ochrany osobných údajov

NN-Bau

1. Prevádzkovateľ tohto webu:

 • NN-Bau Slovensko s.r.o.
 • Bratislavská cesta 4303,
 • 945 01, Komárno, SR.
 • IČO 52672000
 • +421 911 235 200
 • info@nn-bau.eu

… spracováva a uchováva nasledovné osobné údaje klientov, ktorým poskytuje služby prezentované na tomto webe:

 • meno a priezvisko,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH a názov firmy,
 • e-mailovú adresu a telefónne číslo,
 • e-mailovú komunikáciu, informácie a podklady poskytnuté klientom.

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (…), prevádzkovateľ spracováva a uchováva vyššie uvedené osobné údaje za účelom evidencie zmluvy a plnenia zmluvy po dobu 10 rokov.

2. Spracovanie osobných údajov je prevádzané priamo prevádzkovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo EU:

V rámci služieb Google Analytics a Google Ads (AdWords) patriacich spoločnosti Google a používaných prevádzkovateľom môže dôjsť k prenosu osobných údajov klientov na serverové úložiská v USA. Takýto prenos je právne povolený na základe rozhodnutia Európskej Komisie (o primeranej ochrane osobných údajov). Spoločnosť Google zverejnila svoje Zásady ochrany osobných údajov a je aktívnym účastníkom programu Privacy Shield.

3. Na základe zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov a informácie o tom, ako a aké vaše osobné údaje spracováva,
 • vyžiadať si prístup k týmto osobným údajom a ich kópiu, prípadne požadovať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov uchovávaných prevádzkovateľom,
 • požadovať od prevádzkovateľa výmaz vašich osobných údajov (čo bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve a bude prevedené, len ak oprávnený záujem prevádzkovateľa neprevažuje nad vašim právom na ochranu súkromia),
 • ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ dodržiava svoje povinnosti ohľadne spracovávania a ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa v tejto veci na prevádzkovateľa, na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo na súd.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať a chrániť vaše osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom na ochranu osobných údajov, a nezdieľať ich s treťou stranou s výnimkou zákonných dôvodov a vyššie uvedených spracovateľov.

Platné od 27.12.2018.

Ako tento web používa cookies?

NN-Bau

Domy na kľúč | Iné stavby | Fotogaléria | Služby | O nás | Kontakt